Wegvervoer verwacht lagere rentabiliteit

De Nederlandse chauffeur vervoerde in 1995 voor elke Nederlander 33 ton goederen en legde daarvoor 425 kilometer af. Dit blijkt uit bekendgemaakte gegevens van Transport en Logistiek Nederland (TLN). Deze grootste organisatie in het beroepsgoederenvervoer, waarbij 7.000 transportbedrijven zijn aangesloten, verwacht dat de rentabiliteit voor het binnenlands wegtransport in 1995 op 2,3 procent zal uitkomen.

De rentabiliteit voor het internationale vervoer wordt geraamd op 1,5 procent. In 1994 waren deze percentages respectievelijk 2,5 en 1,7 procent. Voor dit jaar wordt een verdere verslechtering verwacht.

Het aantal ondernemingen in het beroepsgoederenvervoer over de weg groeide in 1995 van 9.468 tot 10.178. procent. In 1995 werden 24 procent (13.560) meer vrachtauto's gekocht dan in 1994 (10.971). Op 1 augustus 1995 telde het Nederlandse bedrijfsautopark 43.484 trekkers tegen 42.275 in 1994. Transport en Logistiek Nederland constateert tevreden dat het aantal boetes voor overtredingen van de rijtijdenwet en de wegenverkeerswet in de periode 1992-1995 is gedaald van 6.170 naar 3.877.