VVD'er: commissie CTSV ging tendentieus te werk

DEN HAAG, 8 AUG. De onderzoekscommissie in de Tweede Kamer die de crisis bij het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) onderzocht, is tendentieus te werk gegaan. Dit zegt Kamerlid J. Klein Molekamp, namens de VVD vice-voorzitter van de commissie, deze week in een vraaggesprek met het weekblad Elsevier. Het parlementaire onderzoek leidde kort voor het zomerreces tot de val van VVD-staatssecretaris Linschoten (Sociale Zaken).

“De commissie werd vanaf het begin beheerst door een wantrouwende, op personen gerichte sfeer”, aldus Klein Molekamp. “De commissieleden waren zeer geëmotioneerd.” Beleidsmatige vragen over hoe het bij het CTSV zo fout had kunnen gaan, zijn volgens hem nauwelijks aan de orde geweest. De crisis bij het college leidde behalve tot het vertrek van Linschoten ook tot het ontslag van de CTSV-bestuursleden Van Leeuwen, Van Otterloo en Van Rooyen.

Volgens de VVD'er ging de meerderheid van de zes commissieleden er automatisch vanuit dat het in de veelheid van tegenstrijdige verklaringen de voormalige bestuursleden waren die logen. Dat was de meest gevoelige kwestie, omdat Linschoten verantwoordelijk was voor de benoeming van de bestuurders. In het eindrapport schrijft de commissie dat de benoemingsprocedure “van onthutsende eenvoud” is geweest en dat bij de selectie van de kandidaten een “cruciale taxatiefout” is gemaakt.

Klein Molekamp die eerder met de conclusies van het eindrapport akkoord ging, zegt nu dat hij “permanent correcties” heeft proberen aan te brengen. “Steeds opnieuw verwees ik naar onze brede opdracht - die vooral op beleid betrekking had - en naar het feit dat getuigen elkaar tegenspraken”, zegt hij.

De andere leden van de commissie hebben verbaasd gereageerd op de kritiek van Klein Molekamp. Volgens RPF-Kamerlid L.C. van Dijke schetst de VVD'er “een bizar beeld van de werkelijkheid”. J. Van Walsem (D66) noemt de uitspraken volstrekt onbegrijpelijk en CDA'er J. Reitsma liet het bij de constatering dat Klein Molekamps commentaar “bezijden de waarheid” is. Van Walsem gelooft dat Klein Molekamp “op z'n donder heeft gekregen en nu probeert zijn straatje schoon te vegen.” Eerder eiste Klein Molekamp overigens dat Van Walsem uit de commissie moest worden gezet, nadat deze voorafgaand aan het Kamerdebat had gezegd dat Linschoten moest opstappen. Commissievoorzitter Van Zijl (PvdA) en het commissielid Sipkes (GroenLinks) waren niet voor commentaar bereikbaar.