Uni-Invest ziet resultaat bijna verdubbelen

Uni-Invest, een op de beurs genoteerd beleggingsfonds in onroerend goed, heeft zijn resultaat in de eerste zes maanden van 1996 zien toenemen met 88 procent tot 36,1 miljoen gulden. Het directe beleggingsresultaat van Uni-Invest heeft een positieve impuls gekregen door de toename van de ontvangen huren met 41,1 procent tot 47,7 miljoen.

Die stijging is het directe gevolg van acquisities in 1995 en 1996. Daarnaast daalden de kosten met ruim 10 procent. Het indirecte beleggingsresultaat van 12,1 miljoen bestond voor het grootste deel uit verkoopwinsten ter grootte van 10,1 miljoen.