Trek of krab de angel na een bijensteek er snel uit, het geeft niet hoe

Gebruik duim en wijsvinger of een creditcard, hanteer een mes of een pincet, maakt niet uit, maar krab na een bijensteek de achtergebleven angel er zo snel mogelijk uit. Dit concluderen drie insectenkundigen van de University of California en de Pennsylvania State University die onderzochten of het uitmaakt wanneer en hoe een achtergebleven angel wordt verwijderd (The Lancet, 3 aug).

Het veelgegeven advies om een angel er af te krabben maar er niet uit te trekken, mist iedere wetenschappelijke basis.

Als proefpersoon gebruikten de drie zichzelf, als proefdier namen ze werkbijen. Ze vingen een bij, vatten het bij de vleugels en drukten het op hun onderarm tot het dier stak. Een bij verliest bij een steek bijna altijd zijn angel. Aan de losse angel zitten nog een zenuw, een gifzakje, wat spieren en een deel van de darmen vast. Waarschijnlijk kan de losse angel zich met de achtergebleven spiertjes nog dieper in het vlees werken en ook nog gif spuiten. De onderzoekers lieten de angels een halve, een hele, twee, vier of acht seconden zitten en schraapten ze daarna weg met de hoek van een credit card. Een observator die de manier van steken niet had gezien bepaalde na tien minuten de grootte van de zwelling. Zo'n zwelling, zo hadden de onderzoekers eerder bij zichzelf met onderhuidse injecties van verschillende hoeveelheden bijengif vastgesteld, is een maat voor de hoeveelheid gif die wordt ingespoten.

Hoe eerder de angel er uit is, hoe minder gif er in de wond komt, zo bleek duidelijk uit de gemeten zwellingen. Bovendien is het advies om de angel eraf te schrapen en niet eruit te trekken waarschijnlijk contraproductief: het verschil was niet statistisch significant, maar een angel die er met duim en wijsvinger uit werd geknepen gaf iets minder zwelling dan een schraapbeweging met een credit card.

    • Wim Köhler