Reed Elsevier aast op nieuwe overnemingen

ROTTERDAM, 8 AUG. Uitgever Reed Elsevier heeft in het eerste halfjaar een winst voor belastingen behaald van 416 miljoen pond (bijna 1,07 miljard gulden), een groei van 12 procent. Het concern is druk bezig plannen uit te werken voor overname van andere uitgeverijen.

De netto winst is met 11 procent gestegen tot 311 miljoen pond (800 miljoen gulden), mede door sterker dan verwachte groei in de resultaten van de juridische databank Lexis-Nexis.

De winstgroei, die Reed Elsevier vanochtend bekendmaakte, werd op de Amsterdamse effectenbeurs ontvangen met een lichte koersdaling van de aandelen van Elsevier. De koers, gisteren opgelopen op regelmatig terugkerende geruchten dat Reed Elsevier de Britse informatiebedrijven Reuters of Pearson zou kopen, was rond het middaguur 30 cent lager op 26,40 gulden.

Reed Elsevier zegt “thans zeer intensief aandacht” te besteden aan nieuwe overnames van ondernemingen met een hoge toegevoegde waarde in de wetenschappelijke, professionele en vaksegmenten van de portefeuille. De netto schuldenlast (rentedragende schuld verminderd met liquide middelen en korlopende beleggingen) is in twaalf maanden tijd geslonken met 1 miljard pond tot 247 miljoen pond.

Het concern verwacht de eerder aangekondigde overname (in samenwerking met Times Mirror) van de Amerikaanse uitgever Shepard's, marktleider in de VS op het gebied van jurisprudentieverwijzingen, over twee maanden af te ronden. Zij zal direct bijdragen aan de winst voor belasting. Reed Elsevier meldde vanochtend de aankoop (voor 100 miljoen pond, bijna 260 miljoen gulden) van de Britse fiscaal-juridische uitgever Tolley.

Het concern ziet de tweede jaarhelft, gezien de overname- en investeringsplannen “met vertrouwen” tegemoet.

Reed Elsevier wist de marge (bedrijfsresultaat als percentage van de omzet) in de eerste zes maanden met 2,5 procentpunt op te voeren tot 25,8 procent. De omzet van de activiteiten steeg, na een correctie voor verkochte bedrijven, met 7 procent ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar tot 1,7 miljard pond. Vorig najaar verkocht Reed Elsevier de Nederlandse uitgaven voor het grote publiek, waaronder krantenuitgever Dagbladunie.

Reed Elsevier boekte de sterkste groei van het resultaat (19 procent, bij constante wisselkoersen 14 procent) in de sector professionele uitgeverijen, waarin onder meer de twee jaar geleden overgenomen juridische databank Lexis-Nexis is opgenomen. Het bedrijfsresultaat steeg hier naar 134 miljoen pond. De grootste winstmaker is onveranderd de sector vakinformatie, met een 11 procent (9 procent bij constante valuta) hoger bedrijfsresultaat van 165 miljoen pond.

De wetenschappelijke uitgeverijen boekten dankzij “een zeer bevredigend vernieuwingspercentage van de abonnementen” een 11 procent (10 procent bij constante wisselkoersen) bedrijfsresultaat van 112 miljoen pond.

Per aandeel Elsevier is de netto winst met 10 procent gestegen tot 57 cent. Elsevier keert een 11 procent hoger tussentijds dividend uit van 20 cent.