Procedure van Radio 538 tegen Nozema

Radio 538 is een juridische procedure begonnen tegen de zendermaatschappij Nozema. Volgens directeur E. de Zwart van Radio 538 verstrekt Nozema stelselmatig te weinig zendvermogen aan commerciële radiozenders.

Volgens De Zwart heeft onderzoek door een onafhankelijk technisch bureau uitgewezen dat de Nozema 31 kilowatt levert voor zijn radiostation, terwijl dat volgens de regels 45 kilowatt zou moeten zijn. Het aantal kilowatts is van belang voor de helderheid van de ontvangst en het bereik van de zender.

De Zwart stelt een schade te hebben geleden van 'miljoenen guldens' wegens gederfde reclame-inkomsten. Ook de commerciële zender Radio Noordzee Nationaal zou zich beraden op juridische stappen tegen de Nozema. Volgens De Zwart liggen er concurrentieoverwegingen ten grondslag aan het 'klein' houden van de commerciële omroepen: “De Nozema is voor 40 procent eigendom van de publieke omroepen, en dat is de concurrentie van Radio 538. Ook op allerlei andere manieren worden wij dwars gezeten. Wij voelen ons ernstig benadeeld door de opstelling van de Nozema.”

De Nozema bestrijdt de beweringen van Radio 538, maar wil verder niet inhoudelijk reageren op de verwijten. Het bedrijf betreurt het dat “Radio 538 het nodig acht om de besprekingen tussen Radio 538 en Nozema over de verzorging van het radioprogramma thans via de pers te voeren”.