Parijs blijft bij bevriezing van uitgaven

PARIJS, 8 AUG. De Franse regering blijft bij de bevriezing van de overheidsuitgaven voor 1997. Dat betekent een reele achteruitgang voor de departementen met het inflatiecijfer, bijna 2 procent. Daarmee zou het begrotingstekort in 1997 op 3 procent van het bruto binnenlands produkt uitkomen, op tijd om aan de EMU-criteria te voldoen.

Premier Juppé heeft gisteren de brieven met ministeriële uitgavenplafonds aan zijn ministers uitgereikt, een jaarlijkse traditie vòòr de bewindslieden op vakantie gaan.

Om deze strikte doelstellingen te halen moeten zij samen ruim 60 miljard francs (20 miljard gulden) aan bezuinigingen vinden. De regering mikt voor 1997 verrassenderwijs op een groei van 2,5 à 2,8 procent.

Volgens Alain Lamassoure, minister van begrotingszaken en woordvoerder van de regering, maakte de opstelling het mogelijk dat premier Juppé zijn belofte houdt dat in 1997 begonnen kan worden met een over vijf jaar uitgesmeerde belastingverlaging. In '97 zou daar volgens Le Monde 20 miljard francs voor zijn, gelijkelijk te verdelen over burgers en bedrijven.

De regering heeft er nog geen concrete mededelingen over gedaan.

Vorig jaar heeft de eerste regering-Juppé, direct na haar aantreden de belastingen met in totaal 120 miljard francs verhoogd. Dat was nodig om het uit de hand lopende begrotingstekort te temmen. Die drastische lastenverzwaring heeft volgens veel commentatoren als neveneffect gehad dat de toch al fletse groei uit de economie is gezogen.

De werkloosheid, die onder premier Balladur ('93-'95) was gaan dalen, is sinds sinds Chirac en Juppé vorig jaar de macht overnamen weer opgelopen naar het record van 12,5 procent.

Ondanks de aankondiging van felle acties in het najaar heeft premier Juppé volgehouden dat ook de overheid er niet aan ontkomt arbeidsplaatsen te laten vervallen.

Aanvankelijk ging het om 9000 banen; nu blijkt voor 7000 te zijn gekozen. Ook op banenplannen, onderwijs en andere tot voor kort heilige posten wordt aanzienlijk bezuinigd.

Als in de herfst ook duidelijker wordt hoeveel banen bij defensie en vooral de semi-zelfstandige defensie-industrie gaan verdwijnen dan is een verhit sociaal klimaat niet uitgesloten.

De nu aangekondigde voornemens krijgen meer perspectief als de regering in het najaar de inkomstenkant specificeert. Door het in recessie glijden van de economie worden steeds teleurstellende cijfers gemeld over de belastinginkomsten. Wanneer die tendens doorzet zou Juppé's ruimte voor hoopgevend bedoelde belasting-signalen wel eens heel beperkt kunnen zijn. Om zijn premier, over wiens vervanging al maanden wordt gespeculeerd, een blijk van vertrouwen te geven maakte Chiracs paleis vanmorgen bekend dat Juppé eind augustus voor twee dagen op het presidentieel vakantie-eiland is uitgenodigd om het nieuwe werkjaar voor te bereiden. De valutamarkt toonde zich niet onder de indruk. Pas vanmorgen trad na langdurige daling van de franc enig herstel op.

    • Marc Chavannes