Na akkoord China en VS; Verbod op kernproeven snel verwacht

WASHINGTON, 8 AUG. De Verenigde Staten en China hebben gisteren overeenstemming bereikt over de tekst van het verdrag voor de instelling van een wereldwijd verbod op het testen van kernwapens.

Alle vijf de nucleaire grootmachten, de VS, China, Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland, staan nu achter de tekst van het verdrag. Alleen de bezwaren van India staan het sluiten van een wereldwijde overeenkomst over het verbod op kernproeven nog in de weg. De VS en China werden het eens over de tekst voor het verdrag na tien dagen onderhandelen in Genève. Hoewel geen details over de gesprekken openbaar zijn gemaakt, is bekend dat tussen China en de VS een meningsverschil bestond over de voorwaarden waaronder internationale inspectie-teams eventuele overtredingen van het verdrag zouden mogen onderzoeken.

China zou een tweederde meerderheid hebben geëist in de uit 51 landen bestaande uitvoerende raad voordat ter plekke een onderzoek mag worden uitgevoerd naar mogelijke overtreding van het verdrag. In de tekst voor het verdrag stond als voorwaarde dat een enkelvoudige meerderheid was vereist van 26 stemmen. China en de VS zijn nu overeengekomen dat een meerderheid van 30 stemmen is vereist.

De onderhandelaars van de drie andere nucleaire machten, Groot-Brittannië, Frankrijk en Rusland, hebben laten weten dat zij instemmen met de procedures voor controle.

Alle aandacht is nu gericht op India, dat wel wordt verondersteld in staat te zijn een nucleaire bom te maken, maar het verdrag niet wil tekenen. Veel onderhandelaars menen dat het verdrag zonder de handtekening van India en de twee andere vermoedelijk nucleaire machten Israel en Pakistan waardeloos is. Maar India, dat een geschiedenis kent van spanningen met de buurlanden China en Pakistan, wil het verdrag alleen ondertekenen als de vijf nucleaire machten zich verbinden aan het vernietigen van hun kernwapenarsenaal binnen een bepaald tijdschema.

Volgens diplomaten is het niet uitgesloten dat een legale weg wordt gevonden het verdrag te ondertekenen zonder de goedkeuring van India. Verwacht wordt dat het verdrag volgende maand bij de Verenigde Naties wordt ondertekend. (Reuter, AP)