L.E.C. Boogaard

L.E.C. Boogaard, Tweede- Kamerlid van de Groep Nijpels, vertrekt per 1 september om gezondheidsredenen uit de Kamer. Boogaard (68) wordt opgevolgd door jonkheer R. A. Meyer uit Nieuwegein. Meyer (67) is fractiemedewerker van de Groep Nijpels.

Boogaard kwam in 1994 in de Kamer via de lijst van het Algemeen Ouderen Verbond (zes zetels). Hij steunde fractievoorzitter Nijpels in de conflicten met mede-fractieleden Hendriks, Verkerk en Van Wingerden. Het AOV viel als gevolg van deze interne conflicten in de Kamer in drie delen uiteen: Hendriks begon een eigen lijst, Verkerk en Van Wingerden behielden de naam AOV en fractievoorzitter Nijpels vormde met de fractieleden Aiking-van Wageningen en Boogaard de Groep-Nijpels, die zichzelf Senioren 2000 noemt.

Voor zijn entree in de Kamer was Boogaard werkzaam als manager bij Shell. Zijn opvolger Meyer is eveneens afkomstig uit het bedrijfsleven. Hij was werkzaam bij de Hoogovens en stapte later over naar de zorg-sector. In zijn woonplaats Nieuwegein realiseerde hij een aantal nieuwe verpleeg- en verzorgingstehuizen. Na een vervroegde uittreding werkte hij als interim-manager voor bedrijven en maatschappelijke instellingen. Meyer begon twee jaar geleden als beleidsmedewerker van de AOV-fractie. Als interim-penningmeester van het AOV was hij ook betrokken bij de strubbelingen in de partij. In de Tweede Kamer werkte hij als beleidsmedewerker nauw samen met fractieleider Nijpels.