Gelovig

Een interessante vergelijking werpen Mahner en Bunge op in het artikel 'Vonken van de gelovige wetenschapper' door Fred Muller in NRC Hb. van 1 augustus 1996: 'evenals Mickey Mouse is God een verzinsel, ... feitelijk bestaan doen ze niet'. Maar wat is bestaan? Stel, op 31-12-'96 schrijf ik een gedicht.

Op oudjaarsavond draag ik het voor aan mijn vrienden en kennissen, die het meteen onthouden en mondeling doorgeven aan hun kennissen (het is maar vier regels). Binnen enkele weken is het bij een groot aantal mensen bekend. Wat is dit nooit opgeschreven 'verzinsel', dat 'bestaat' in de hoofden van vele mensen? Bestaat het nog als iedereen het weer vergeten is, bestond het al voor ik het verzon?

Verandert er iets aan (het bestaan van) het gedicht als 1.000 i.p.v. 100 mensen het kennen? En hoe zit dat met bijvoorbeeld wiskundige begrippen als 'cirkel' en 'priemgetal', bestonden die al voor de eerste mens zich van hen bewust werd? Of willen Mahner en Bunge 'bestaan' slechts gebruiken voor materie? Niemand zal een gedicht, of Mickey Mouse of God koppelen aan een materieel bestaan. Ontkennen van het bestaan van een geestelijke wereld, waarin niet-materiële wezens als muziekstukken en kabouters leven (en misschien geboren worden en sterven), gaat echter evenmin.

    • L.A.D. de Boer