Forse winststijging voor bank Kempen & Co

Zakenbank Kempen & Co heeft over de eerste zes maanden van dit jaar een netto winst behaald van 12,4 miljoen gulden. Dat betekent een stijging met 58 procent ten opzichte van de eerste helft van 1995.

De bank verwacht over het hele jaar een netto resultaat per aandeel die een “aanzienlijke stijging” te zien zal geven ten opzichte van 1995. Het totaal van de baten steeg in januari-juni met 51 procent tot 36,4 miljoen. De totale lasten stegen met 30 procent tot 18,4 miljoen, vooral als gevolg van personeelsuitbreiding en hogere afschrijvingen.