CTSV zou gebruik publieke geggevens gedogen

ROTTERDAM, 8 AUG. De Nederlandse Bond van Assurantie-bemiddelaars (NBvA) vreest dat uitvoeringsinstellingen (uvi's) in de sociale zekerheid die hun gegevens ter beschikking stellen aan commerciële zusterorganisaties onbestraft zullen blijven. De NBvA heeft over het vermeende gedoogbeleid opheldering gevraagd bij staatssecretaris De Grave (sociale zaken) en het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (Ctsv).

De NBvA heeft zich gestoord aan uitlatingen van interim-bestuurder Geurtsen van het Ctsv dat de uitvoeringsinstellingen geen dwingend bevel zullen krijgen om de private en de publieke data te ontvlechten. De assurantie-bemiddelaars zijn “verbaasd en verontrust” over wat zij als de voortekenen van een gedoogbeleid beschouwen. Volgens de NBvA, waar 870 assurantiekantoren bij zijn aangesloten, kan dit er toe leiden dat de commerciële takken van de uitvoeringsinstellingen, zoals verzekeraars, “een oneigenlijk concurrentievoordeel” krijgen ten opzichte van andere aanbieders.

Bij het Ctsv wilde men vanmorgen geen commentaar geven. Het college heeft eerder laten weten streng te zullen toezien op de scheiding tussen publieke taken en commerciële initiatieven. Volgende maand komt de toezichthouder naar verwachting met een uitspraak over de gekoppelde private en publieke databestanden van de uitvoeringsinstellingen Cadans en SFB.

Bij de NBvA is de indruk ontstaan dat het intern geplaagde Ctsv, dat de afgelopen maanden zwaar in de clinch heeft gelegen met de bedrijfsverenigingen en de uitvoeringsinstellingen, voorlopig niet al te hard wil optreden. “Tussen de regels door kun je lezen dat het Ctsv weer tot rust wil komen, ook omdat dat de relatie met de uvi's ten goede zal komen”, aldus J. Arends van de NBvA. “Wij zijn bang voor een glijdende-schaalbeweging, daarom hangen we nu aan de bel.”

Sinds 1 januari zijn bedrijfsverenigingen en uitvoeringsinstellingen formeel gescheiden. De vier uvi's mogen in opdracht van de achttien bedrijfsverenigingen alleen wettelijke taken uitvoeren (zoals de verstrekking van WAO-uitkeringen).

Commerciële activiteiten (verzekeringen en arbo-diensten) moeten bij private dochterbedrijven worden ondergebracht. Doordat deze bedrijven via de moeder toegang hebben gekregen tot gegevens van werkgevers en werknemers beschikken ze over een oneigenlijk concurrentievoordeel, zo stellen de particuliere verzekeraars.