Zonder Northwest is KLM matig presterend bedrijf

AMSTERDAM, 7 AUG. Northwest Airlines mag zijn partner KLM eind vorig jaar dan hebben gebruskeerd door het Nederlandse belang in het Amerikaanse bedrijf eenzijdig en in strijd met eerdere afspraken op een maximum van 19 procent te stellen, de woede daarover bleek gisteren sterk bekoeld.

Niet alleen bij president-directeur P. Bouw van de KLM maar ook bij zijn aandeelhouders die gistermiddag in de RAI een overzicht van de resultaten over de afgelopen vijf kwartalen kregen voorgeschoteld. Geen wonder: zonder de dollars van Northwest zou de KLM nu een financieel matig presterend bedrijf zijn.

Dat bleek al enkele maanden geleden tijdens de presentatie van de jaarcijfers (1 april '95 tot 31 maart '96) toen de KLM een recordwinst van 547 miljoen gulden kon melden. Toch kwam toen bijna de helft van dat mooie netto resultaat van deelnemingen en vooral van partner Northwest.

Gisteren was het van hetzelfde laken een pak. Toen bleek dat de Amerikaanse partner in het eerste kwartaal van dit boekjaar (1 april-30 juni) via KLM's verkoop van preferente aandelen 'A' in Northwest voor niet minder dan 245 miljoen gulden aan het resultaat van het Nederlandse vliegbedrijf had bijgedragen. Zonder die bijdrage zou de KLM bij een kwartaalomzet van 2,45 miljard gulden vóór belastingen slechts 41 miljoen gulden hebben verdiend.

Ook dit lopende kwartaal (1 juli-30 september) blijft de Amerikaanse partner bijdragen. Dan zijn immers de 115 miljoen gulden boekwinst op de eveneens verkochte preferente Northwest aandelen 'B' te verwachten alsmede 16 miljoen uit opwaarderinbg van de 'B's' die de KLM behoudt. Met deze baten op zak en na een moeilijk operationeel eerste kwartaal waarin het bedrijfsresultaat met 84 miljoen kelderde, durfde de KLM gisteren een raming over het hele boekjaar 1996/97 aan: “Voor het restende deel van dit boekjaar verwachten wij een bedrijfsresultaat dat licht lager zal liggen dan het niveau van de overeenkomstige periode van het vorige jaar. Voor geheel 1996/97 verwachten wij een netto resultaat in dezelfde orde van grootte als in het in 1995/96 behaalde resultaat.”

Dat stemde de aandeelhouders gistermiddag tijdens hun jaarvergadering in de Amsterdamse RAI natuurlijk niet ontevreden. Toch weerklonk er zorg over de magere bedrijfsresultaten (het verschil tussen totale opbrengsten en totale kosten) en de mate waarin de KLM nu financieel op partner Northwest leunt. “Mogen al die meevallers van Northwest zo maar op de KLM-balans worden bijgeschreven?”, vroeg de vertegenwoordiger van de Vereniging van Effectenbezitters zich namens zijn achterban af. “Ja dat mag”, repliceerde financieel directeur Rob Abrahamsen van de KLM. “Want toen het een paar jaar geleden minder goed ging met Northwest en wij onze investering in dat bedrijf (400 miljoen dollar) afschreven, ging dat ook via de KLM-balans.”

“Worden de relaties met Northwest nu weer beter?”, wilde een dame weten die de KLM-aandeelhouders in onder meer Arizona vertegenwoordigt. “De commerciële en operationele samenwerking tussen de KLM en Northwest is voor beide maatschappijen positief”, aldus P. Bouw. “Beide maatschappijen onderkennen dat ook en hebben afgesproken nieuwe intiatieven te nemen om een betere basis te leggen voor de lange termijn-samenwerking.”

Hij repte echter met geen woord over de twee rechtzaken die de KLM naar aanleiding van de bovengenoemde 'gifpil'-affaire tegen Northwest heeft aangespannen. Northwest heeft het annuleren van deze rechtzaken als voorwaarde gesteld voor het aanknopen van hechtere lange termijn-relaties.

Wel zei KLM-topman Bouw dat de drie sinds eind vorig jaar vakante KLM-commissarissenzetels in de board van Northwest weldra weer zullen worden bezet.

De vragenstelster tegen Bouw: “Ik raad u aan daar de heer Schröder van Martinair te benoemen, die heeft namelijk veel kennis en internationale ervaring. En ook de heer Legro van Transavia, die weet ook veel.”

Bouw beloofde de mild-gestemde aandeelhouders verder dat de KLM, op basis van een sterke financiële positie - op een balans van 16,5 miljard prijkt een eigen vermogen van 4,5 miljard - de strijd vóór een hogere bezettingsgraad en tégen hogere kosten onverminderd zal voorzetten. Als voorbeelden van het laatste noemde Bouw de zojuist gelanceerde operatie Mercurius die mikt op een besparing van minstens 300 miljoen in twee jaar op KLM's inkopen. Ook noemde hij de uitbreiding van een drie naar een zes-blokkensysteem op Schiphol waardoor de KLM de klant een intensievere en beter aansluiting biedende dienstregeling kan bieden.

    • Ferry Versteeg