Woningraad: Tommel nekt het sociale huurbeleid

DEN HAAG, 7 AUG. Staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting) “draait het sociale huurbeleid de nek om” als hij het huidige huurpuntensysteem voor woningen afschaft. De Nationale Woningraad (NWR) vindt dat afschaffing van dit puntenstelsel om de redelijkheid van de huurprijs vast te stellen onnodig is en slecht zal uitpakken voor grote groepen huurders.

NWR-directeur N. van Velzen doet in een brief aan de leden van de Tweede Kamer een dringend beroep op hen voor behoud van het puntenstelsel. De NWR is de grootste organisatie van woningcorporaties. Er zijn zevenhonderd woningcoprporaties bij aangesloten, die gezamenlijk meer dan 1,5 miljoen woningen beheren.

Tommel wil voor het bepalen van een redelijke huur de taxaties voor de Wet waardering onroerende zaken als uitgangspunt gebruiken. De Woningraad waarschuwt dat de hoogte van de huren dan afhankelijk wordt van de prijsontwikkelingen in de koopsector. “Niet alleen ontstaan daardoor grote regionale verschillen, ook dreigen daardoor voor grote groepen huurders, met name in de Randstad, fors hogere huren”, aldus de NWR.

De Woningraad vreest dat ook als woningcorporaties zich in de toekomst bij huurverhogingen gematigd en terughoudend blijven opstellen, de druk van buitenaf zal toenemen om de ruimte voor forse huurstijgingen ook daadwerkelijk te benutten. Directeur Van Velzen verwacht dat de overheid geneigd zal zijn de lasten van noodzakelijke investeringen eerst en vooral op de huurders te verhalen. Van Velzen: “Met name huurders in veel delen van de Randstad, waar de ontwikkelingen op de koopmarkt tot hoge huizenprijzen leiden, kunnen daarvan de dupe worden.” Bovendien verdwijnt met het voorstel van Tommel de laatste koppeling tussen huur- en inkomensontwikkeling, waardoor een matiging van de woonlasten een illusie wordt, aldus Van Velzen.