VNO laakt emigratieheffing directeuren

DEN HAAG, 7 AUG. De werkgeversvereniging VNO-NCW vindt het voornemen van staatssecretaris Vermeend (Financiën) om de directeurgrootaandeelhouder (dga) belasting te laten betalen op het moment van emigratie een veel te zware maatregel. In een commentaar op het wetsvoorstel dat gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd, spreekt VNO-NCW van een 'overkill'.

De emigratieheffing maakt onderdeel uit van een reeks voorstellen voor een andere fiscale behandeling van aandeelhouders met een zogenaamd aanmerkelijk belang in een vennootschap; volgens het voorstel meer dan vijf procent van de aandelen.

De werkgeversorganisatie vindt de voorstellen in de kern positief, maar stelt dat een deel van de voorstellen negatief uitpakt voor de continuïteit van de bedrijven. Zo leidt de emigratieheffing ertoe dat belasting moet worden betaald op een moment waarop nog geen aanmerkelijk-belangwinst is gerealiseerd. De continuïteit komt in gevaar omdat dividend aan de onderneming moet worden onttrokken om de belasting te kunnen betalen. VNO-NCW pleit ervoor het voorstel te vervangen door een systeem van zogenoemde conserverende aanslagen. Bij emigratie wordt dan wel een aanslag opgelegd, maar die wordt pas gevorderd als de aandelen daadwerkelijk van de hand worden gedaan.

Positief zijn de werkgevers over het voornemen om alle voordelen uit een aanmerkelijk belang (zoals winstuitkeringen en verkoopwinsten) af te rekenen tegen een belastingtarief van 25 procent. “Dit is voor familie-ondernemingen van grote betekenis”, stelt VNO-NCW vast. “Het zou echter een goede zaak zijn als de belastingdruk op dividend ook voor andere aandeelhouders zou worden verlaagd.”

De organisatie wil verder dat het belastingtarief dat geldt als iemand een familiebedrijf erft, niet wordt verhoogd en het liefst daalt. Ook door deze heffing dreigt volgens de club het gevaar dat er veel geld uit de bedrijven gehaald wordt om aan de belastingplicht te voldoen.