Stellingen

Aangezien de schade van het autogebruik voor de maatschappij in zeker zin vergelijkbaar is met de schade van het tabaksgebruik voor het individu, zou het wenselijk zijn wanneer de reclame voor auto's evenzeer aan banden gelegd zou worden als de reclame voor sigaretten.

H. OLBERTZ, Universiteit van Amsterdam

Streven naar perfectie is geen efficiënte bezigheid.

G. VAN POUDEROYEN, Rijksuniversiteit Leiden

Het beginsel 'de vervuiler betaalt' dient sterker van toepassing te worden op het gebruik dat bedrijven maken van de arbeidsmarkt, met inbegrip van het gebruik van tijdelijk en uitzend-personeel.

M.A.J. VAN DER STAM, Technische Universiteit Delft

Bij gebrek aan tijd wordt het bezitten van een boek het surrogaat voor lezen.

C. PANHUYSEN, Rijksuniversiteit GRONINGEN

Het zou een verheugende ontwikkeling zijn als dyslexie niet meer zou worden geassocieerd met domheid, slordigheid, of gemakzucht.

G.J. BOENDER, Rijksuniversiteit Leiden

Veel mensen laten hun eigenwaarde sterk afhangen van de beoordeling door anderen.

H. SMORENBURG, Technische Universiteit Delft