Ooit primitief leven op Mars

UTRECHT, 7 AUG. Onderzoekers van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en van drie universiteiten hebben in een meteoriet, afkomstig van Mars, organische verbindingen gevonden die het resultaat zouden kunnen zijn van biologische activiteit. Daarmee is de discussie over mogelijk leven op Mars weer opgelaaid.

De meteoriet, Allan Hills 84001, werd in 1984 gevonden in Antarctica, waar hij 13.000 jaar geleden was neergekomen. Uit onderzoek is gebleken dat de steen ongeveer 15 miljoen jaar geleden van het Marsoppervlak is weggeslingerd.

Van de ruwweg tienduizend meteorieten die op aarde zijn gevonden, zijn er twaalf afkomstig van Mars: de verhouding van bepaalde isotopen in de stenen komt precies overeen met die in de Marsatmosfeer. Deze meteorieten zijn in het verre verleden door de inslag van een groot object op Mars de ruimte in geslingerd en zijn na lange omzwervingen door de aarde opgevangen.

Deze unieke monsters van de Marsbodem worden nu in verschillende laboratoria minutieus bestudeerd. Ze laten beetje bij beetje informatie los over de geschiedenis van de Rode planeet.

Analyses van flinterdunne plakjes van Allen Hills 84001 hebben nu de aanwezigheid van zogeheten polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAH's) aan het licht gebracht. De onderzoekers denken dat deze verbindingen langs biologische weg zijn gevormd in de tijd dat de meteoriet nog deel uitmaakte van het oppervlak van Mars. Ook werden in de meteoriet microscopisch kleine deeltjes magnetiet en ijzersulfide gevonden, mineralen die ook met bacteriële werking zouden kunnen samenhangen. De onderzoekers concluderen dat “dit aanwijzingen zijn dat er op de jonge planeet Mars primitief leven heeft bestaan”.

Het onderzoek zou volgende week worden gepubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift Science, maar nadat iemand had 'gelekt', besloot het weekblad gisteren alvast proefdrukken vrij te geven.

Carl Sagan, een autoriteit op het gebied van het onderzoek naar buitenaards leven, noemt de resultaten “zeer intrigerend”, maar vindt de aanwezigheid van organische verbindingen “nog geen bewijs voor leven”. Ook andere onderzoekers hebben zich op deze manier uitgelaten en er op gewezen dat er ook zonder biologische activiteit organische verbindingen kunnen ontstaan. Maar voor een echt bewijs dat vroeger op Mars misschien ook primitief leven heeft bestaan, zijn veel eenduidiger aanwijzingen nodig, zoals de sporen van microfossielen.

    • George Beekman