Nederlands leiderschap

Gezien het voortdurende gebrek aan leiderschap in ons land wil Marcel Hoogenboom (31 juli) verbetering aanbrengen in de rekrutering van de juiste mensen op topposities, en wel door opvijzeling van de status van onze toppolitici, onder andere door een forse verhoging van hun salaris. Voor wat hij noemt 'topmensen uit politiewereld, bedrijfsleven of wetenschap' zou het dan verleidelijker worden een overstap naar Den Haag te maken.

Wellicht is dat zo, maar het probleem in ons land is veeleer, dat ook in niet-politieke kring topmensen zeldzaam zijn. Vindt men er daar enkelen, dan zijn het toevalstreffers. In alle maatschappelijke sectoren past het merendeel van 's lands leidende figuren keurig in de middelmaat.

Ondanks een enkel symptoom van verbetering is ons onderwijs, vooral het universitaire, eenvoudig niet ingesteld op het kweken van een elite. Dáár moet de prioriteit liggen, als we binnenslands én buitenslands met meer overtuigend leiderschap voor den dag willen komen.

    • J.H. Lubbers
    • Oud-Ambassadeur te Washington