Delta Lloyd boekt fors hogere winst

ROTTERDAM, 7 AUG. Verzekeringsmaatschappij Delta Lloyd, een dochter van de Britse verzekeraar Commercial Union, heeft dankzij een winstexplosie in de schadeverzekeringen haar netto winst in het eerste halfjaar met 25 procent verhoogd tot 164,6 miljoen gulden. In de vergelijkbare eerste zes maanden van 1995 was de netto winst ruim 131 miljoen gulden. Dat heeft Delta Lloyd vanochtend bekend gemaakt.

Delta Lloyd is de eerste verzekeraar die de resultaten over het eerste halfjaar publiceert. Delta Lloyd handhaaft haar verwachting dat de netto winst dit jaar een verdere stijging zal laten zien. In 1995 was de netto winst 295 miljoen gulden, dat was toen een toename met bijna 49 procent.

Ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar was de netto winst in het tweede kwartaal iets lager. In het eerste kwartaal werd ruim 83 miljoen gulden verdiend, in het tweede kwartaal ruim 81 miljoen.

Het aantal medewerkers vertoont nog steeds een dalende tendens: ten opzichte van een jaar geleden bedraagt de daling 140 mensen (in volledige banen) naar 2.236. Ten opzichte van eind 1995 werken er 45 mensen minder.

In het altijd wisselvallige schadebedrijf steeg de winst voor belasting van bijna 16 miljoen naar 46 miljoen gulden. De verzekeraar schrijft de winststijging toe aan hogere premie-inkomsten en een “substantieel lagere schadelast”. Er waren relatief weinig grote brandschaden, zo zegt Delta Lloyd, terwijl er in andere branches ook een lagere schadefrequentie optrad.

Het premie-inkomen in het schadebedrijf groeide met 2,9 procent tot 634 miljoen gulden. De beleggingsinkomsten stegen met bijna 9 procent naar 968 miljoen gulden. De totale omzet ging met 7,5 procent omhoog naar 2.609 miljoen gulden.

In het levensverzekeringsbedrijf, dat traditioneel een constante resultaatgroei laat zien, stegen de ontvangen premies met iets meer dan 9 procent naar 992 miljoen gulden. De winst voor belastingen van het levensverzekeringsbedrijf ging met 3 procent omhoog naar 147 miljoen gulden. De winst voor belastingen van Delta Lloyd Bank verdubbelde naar 5,5 miljoen gulden.