Scapino Rotterdam in diepe crisis na tournee in Duitsland

Vorige week meldde de FNV dat tien leden van het Scapino ballet waarschijnlijk zullen worden ontslagen wegens een 'collectief conflict'. Volgens de leiding van het gezelschap is dit onzin. “In goed overleg met de dansers is beloofd dat bepaalde fouten in de toekomst voorkomen zullen worden.”

ROTTERDAM, 6 AUG. Harald Moes, zakelijk directeur van het balletgezelschap Scapino Rotterdam, heeft van zijn bestuur het consigne gekregen zich zo “terughoudend mogelijk” op te stellen. Het enige dat er aanvankelijk dan ook uit zijn mond kan worden opgetekend, is: “Alles is onjuist!” Hij blijft die woorden herhalen, zelfs al moet hij toegeven dat er inderdaad vijf dansers van het eenentwintig leden tellende tableau ontslagen zijn. “Maar dat houdt verband met conflicten tussen de leiding en elk van deze dansers afzonderlijk”. Van “een collectief conflict over arbeidsomstandigheden”, zoals de FNV het noemt, is geen sprake.

Vorige week maakte de FNV bekend dat “het gerucht gaat, dat overwogen wordt om ongeveer tien dansers, bijna de helft van het tableau, te ontslaan”. Volgens de bond werd een tournee door Duitsland onlangs “in mineur” afgesloten. De omstandigheden waaronder gedanst moest worden waren “zo erbarmelijk” geweest, dat er “een crisis” was ontstaan tussen leiding en dansers.

Naar aanleiding van het FNV-bericht hadden de bond en de Scapinoleiding, waarvan naast Moes artistiek leider Ed Wubbe deel uitmaakt, later in de week een gesprek. Dat bracht geen soelaas; wel werd duidelijk, dat vijf dansers ontslagen waren en nog eens drie anderen verzocht was “om te zien naar een andere baan”.

Het zou gaan om de zogenaamde 'Spaanse kliek', een groepje van Spaanse dansers, dat een soort enclave vormt in het gezelschap. Ingewijden rekenen hen tot de beste dansers van Scapino en merken op dat zij, anders dan de meeste van hun collega's, hun mond roeren als iets hen niet bevalt. Het overgrote deel van de dansers zelf is overigens met vakantie gegaan en onbereikbaar.

Gevraagd naar zijn lezing van de gebeurtenissen draait de uiterst geïrriteerde Moes langzaam bij en doet gedetailleerd verslag van de tournee. Ja, in Hagen logeerde de groep in kamers zonder douche, maar er waren douches op de gang en het was een “uiterst plezierige, bosrijke omgeving, waar de technische dienst nota bene nog graag enkele dagen wilde blijven”. En in Bielefeld had men in een zojuist opgeleverd Ramada-hotel gelogeerd, “bijna schandelijk comfortabel” was dat geweest.

“In het belang van de betrokkenen” kan Moes over de “individuele problemen” niets loslaten. Het is volgens hem in elk geval niet zo dat drie andere dansers verzocht is te vertrekken. Maar bestuurslid Hans Boswinkel, die “het naadje van de kous” nog niet weet en “de hele affaire het liefst over de vakantie heengetild” ziet, bevestigt dat, naast de vijf ontslagen, drie dansers de wacht is aangezegd. Maar “aangezien noch de ondernemingsraad noch de leiding” zich tot het bestuur heeft gewend, wacht hij de ontwikkelingen verder af.

Volgens bestuursvoorzitter, Henk Molenaar, hebben de dansers echter “vanuit Duitsland herhaalde malen telefonisch contact gehad met het bestuur”. Volgens FNV-vertegenwoordiger Nico Beltman hebben de dansers tot zes keer toe contact met hem gezocht en heeft nog tijdens de tournee “een tiental van hen zich per fax aangemeld als lid van de bond”. “Dat doen ze toch niet voor niets? Bij aankomst in Rotterdam, na de tournee, mocht niemand naar huis en zijn de dansers door de leiding een voor een op het matje geroepen. Sommigen hebben uren moet wachten, alleen maar om in een afzonderlijk gesprek te vernemen wat hen boven het hoofd hangt als zij dwars zouden gaan liggen. Het is een typisch verdeel-en-heers-spelletje dat er gespeeld is.”

Volgens sommigen heeft artistiek leider Ed Wubbe de greep op zijn gezelschap allang verloren; de dansers zouden wegens een zwakke programmering, de werkdruk, slecht voorbereide tournees, weinig consistente rolverdeling en frequente afwezigheid van Wubbe, het vertrouwen in hun artistiek leider hebben verloren. Op een alarmbrief die zij in mei aan de leiding stuurden, is volgens de FNV niet gereageerd. Volgens Moes “worden er wel vaker brieven verstuurd” en heeft de leiding “in goed overleg met de dansers” beloofd, dat “bepaalde fouten in de toekomst voorkomen zullen worden”. Moes houdt de FNV “aansprakelijk voor de schade die alle commotie Scapino berokkent”. Wat die schade is, kan hij niet zeggen.

    • Pieter Kottman