Prof. dr. H. H. van den Kroonenberg

Prof. dr. H. H. van den Kroonenberg, directeur van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), is vrijdag 2 augustus in zijn woonplaats Alkmaar tijdens het hardlopen overleden. Van den Kroonenberg was van 1979 tot 1982 en van 1985 tot 1988 rector magnificus van de Universiteit Twente.

Hij lanceerde het credo 'de ondernemende universiteit'. De universiteit moet zich verbreden tot een instelling die inspeelt op de vragen en behoeften van de samenleving waarbij vernieuwde middelen en risico's niet uit de weg moeten worden gegaan. In 1988 werd hij koninklijk onderscheiden vanwege “zijn activiteiten op het gebied van technologietransfer tussen universiteiten en industrie”. Sinds 1991 was hij deeltijdhoogleraar management van technologietransfer aan de Universiteit Twente. Van den Kroonenberg werd op 26 junni 1933 geboren in het Limburgse Roggel. Na het eindexamen HBS studeerde hij aan de HTS in Venlo. Hij vervolgde zijn studie werktuigbouwkunde aan de Technische Hogeschool Delft. Hij werkte ondermeer bij Philips en IHC-Holland. In 1972 werd hij hoogleraar aan de Universiteit Twente. Sinds 1989 was hij directeur van het ECN te Petten. Van den Kroonenberg bekleedde een groot aantal maatschappelijke functies. Hij was onder meer voorzitter van de stichting technische wetenschappen en lid van de adviescommissie voor de uitbouw van het technolgiebeleid (de commissie Dekker). Verder was hij voorzitter van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel en lid van de raad van commissarissen van Akzo Nobel en Koninklijke Ten Cate. Twee jaar geleden uitte hij forse kritiek op het paarse regeerakkoord waarin naar zijn mening te weinig aandacht werd besteed aan het technologiebeleid. Hij was ervan overtuigd dat technologische vernieuwingen tot nieuwe werkgelegenheid zou leiden.