Predikant geschorst wegens overspel

ROTTERDAM, 6 AUG. Een 69-jarige predikant in Capelle aan den IJssel is door zijn kerkeraad geschorst omdat hij verdacht wordt van meervoudig overspel met vrouwelijke gemeenteleden.

Voor de gemeente is het de vraag of haar predikant na een schuldbelijdenis van zijn kant kan worden gehandhaafd of dat er een eind moet komen aan zijn betrekking. Tot nu toe heeft alleen een 38-jarige vrouw verteld over haar seksuele relatie met de predikant, maar de kerkenraad vermoedt dat er meer buitenechtelijke relaties zijn geweest.

De predikant is leider van het zogeheten 'Hervormd Lokaal te Capelle aan den IJssel'. Dit ontstond in 1881 toen een aantal hervormden van mening was dat de prediking van de plaatselijke hervormde predikant, dominee Doedes, te weinig geestelijke diepgang had. De groep besloot toen om 's zondags bijeen te komen op de dorsvloer van boer Hendrik Stam om samen uit 'de oude schrijvers', geschriften uit de tijd van de 'Nadere Reformatie' (een piëtistische beweging uit het midden van de 18de eeuw) te lezen.

Al spoedig werd Stam gevraagd om bij deze bijeenkomsten een stichtelijk woord te spreken. Hoewel hij niet theologisch geschoold was, trokken Stams toespraken al snel erg veel belangstelling. Toen zijn dorsvloer te klein werd, bouwde men een houten kerkje in Capelle. In 1896 werd boer Stam door een gereformeerde dominee uit Alblasserdam tot predikant bevestigd.

Dominee Stam en zijn 'zwartekousen'-gemeente hebben zich nooit bij enig kerkgenootschap willen aansluiten, aangezien zij vonden dat de hervormde kerk waar zij uit voortkwamen toch dé kerk was en dat deze zich tezijnertijd wel zou bekeren.

De huidige predikant werd in 1974 tot leraar benoemd en in 1975 als predikant geïnstalleerd. Omdat de gemeente niet bij een of andere kerk hoort, staat ze plaatselijk bekend als 'Hervormd Lokaal'. De zondagse diensten worden gewoonlijk door zo'n zeshonderd gelovigen bezocht.