FNV legt nadruk op scholing in CAO's

ROTTERDAM, 6 AUG. De bonden die zijn aangesloten bij de vakcentrale FNV zullen tijdens de CAO-onderhandelingen in 1997 looneisen van maximaal drie procent stellen. Scholing zal de komende jaren de nadruk krijgen in het arbeidsvoorwaardenoverleg.

Volgens L. de Waal, arbeidsvoorwaardencoördinator bij de vakcentrale FNV, moeten werknemers zelf zorgdragen voor een sterke positie op de arbeidsmarkt. “Er moet in de bedrijven een cultuur van leren komen. Goed geschoolde werknemers staan nu eenmaal sterker. (..) Ook werknemers moeten meer de noodzaak voelen om zich voortdurend te scholen en wij moeten daar in de CAO de mogelijkheden voor scheppen”, aldus De Waal in FNV-Magazine. Hij denkt daarbij onder andere aan ruimer scholingsverlof en uitbreiding van het aantal scholingsdagen per jaar.

Het thema arbeidsduurverkorting zal de komende jaren minder speciale aandacht krijgen. Bij afsluiting van het CAO-seizoen 1996 zullen volgens De Waal circa twee miljoen werknemers onder contracten vallen die nu of binnen afzienbare tijd een 36-urige werkweek opleveren.

Voor de werknemers die nog geen 36-urige werkweek hebben, blijft het onderwerp op de agenda staan, maar het is niet de bedoeling om bij de onderhandelingen verdergaande arbeidsduurverkorting (tot bijvoorbeeld 32 uur) aan de orde te stellen. De Waal stelt dat het niet realistisch is nu al verder te gaan met het verder verkorten van de werkweek. Veel afspraken moeten nog praktijk worden. “Nu nog kortere werkweken eisen, zou zowel voor werknemers als werkgevers te snel gaan.”

Het is voor de tweede keer dat de vakcentrale FNV een maximum stelt aan de looneis die de verschillende bonden mogen stellen. Op dit moment verwacht de vakcentrale FNV dat de loonruimte volgend jaar tussen de 3,5 en 4 procent zal bedragen: daarvan zal ten hoogste drie procent in de vorm van hogere lonen opgeëist worden. Die looneis kan lager uitvallen, indien worden gemaakt over bijvoorbeeld korter werken of scholing. Pas na Prinsjesdag stelt de vakcentrale de exacte loonruimte vast, op basis van de Macro Economische Verkenning 1997 van het Centraal Planbureau.

De FNV heeft er in de eerste helft van 1996 bijna 7.000 leden bijgekregen, waardoor het ledental op 1.173.000 is uitgekomen. De groei blijft achter bij vorig jaar, toen er over heel 1995 24.000 nieuwe leden bijkwamen. Volgens de FNV (achttien aangesloten bonden) is het beeld vertekend door het verlies van 3000 leden van de VVDM, de bond van dienstplichtigen die zichzelf in september opheft als gevolg van de afschaffing van de dienstplicht. De grootste groei kende de AbvaKabo, met 6.000 leden tot 323.000. De Industriebond kon 3.000 leden bijschreven en uit op 248.000. Bouw- en Houtbond, Vervoersbond en Druk en Papier verloren leden.