Duitsland: herzie snel aanpak BSE

BONN, 6 AUG. De Duitse regering heeft de Europese Unie gisteren verzocht snel een besluit te nemen over de vraag of nieuwe maatregelen nodig zijn ter bestrijding van de zogeheten 'gekke-koeien ziekte' (BSE).

Het verzoek komt een week nadat uit onderzoek van het Britse ministerie van Landbouw is gebleken dat BSE waarschijnlijk overdraagbaar is van koe op kalf. De onderzekers weten echter nog niet hoé de ziekte, die mogelijk ook overdraagbaar is op mensen, van koe op kalf wordt overgedragen.

In maart werd tot woede van de Britse regering door de EU een export-verbod uitgeroepen op Brits rundvlees, nadat uit onderzoek was gebleken dat mogelijk verband bestaat tussen BSE bij dieren en de hersenziekte Creutzfeldt-Jacob bij mensen. In juni werd met de Britse regering overeengekomen dat 150.000 koeien zouden worden geslacht. Het export-verbod zou geleidelijk aan worden opgeheven.De Duitse minister van Landbouw, Borchert, zei gisteren dat snel moet worden vastgesteld of “de maatregelen die tot dusver zijn getroffen voldoende zijn of dat meer nodig is”. De Duitse regering zou het slacht-plan willen uitbreiden met mogelijk besmette kalveren. Het nieuwe bewijs van de overdraagbaarheid van de ziekte van koe op kalf zet ook nieuwe vraagtekens bij het eerder genomen besluit van de EU om het export-verbod op sperma van Britse runderen alvast op te heffen.

Een Brits veterinair laboratorium onderzoekt thans of BSE via koeiemelk kan worden overgedragen. (Reuter)