Correcties & Aanvullingen

KNP BT

In het artikel KNP BT en KPN twisten over de 'gedachtenflits' (in de krant van 1 augustus, pagina 14) staat dat aanpassing van huisstijl, briefpapier en wagenpark aan een nieuwe naam KPN vijfhonderd miljoen gulden kost. Hier had vijftig miljoen moeten staan.