Chirac onder druk van Afrikanen die verblijfsrecht eisen

PARIJS, 6 AUG. Tien hongerstakers en driehonderd andere Afrikanen zonder geldige verblijfsvergunning hebben een dringend beroep gedaan op de Franse president Chirac.

Zij verlangen het recht in Frankrijk te blijven op grond van jaren (wit) werken in het land of familiebanden met Fransen.

De hongerstaking is een maand geleden in Parijs begonnen toen de aanscherping van het Franse vreemdelingenbeleid voor de betrokken illegalen uit Noord- en West-Afrika onhoudbaar werd. Sinds 1993 hebben de nieuwe vreemdelingenwetten van de toenmalige minister Charles Pasqua een zeer repressief klimaat geschapen voor illegalen èn immigranten die volgens de wet aanspraak kunnen maken op een verblijfsvergunning.

Hoewel sinds 'Pasqua' veel publiciteit is gezocht voor het uitzetten van illegale vreemdelingen, is het aantal mensen dat 'naar de grens is geleid' in reële cijfers niet of nauwelijks toegenomen. Vandaag kwam een nieuw schrijnend geval aan het licht toen het dagblad Libération een document afdrukte waaruit bleek dat de politie in en om Parijs in juli opdracht had gekregen links en rechts illegalen op te pakken om een uitzettings-chartervlucht, gepland op 8 augustus, naar Tunesië en Mali vol te krijgen. De vlucht die discriminatoir politie-optreden vergde, is inmiddels afgezegd.

De actie van de 'papierlozen' is 18 maart begonnen toen een groep van enige honderden Afrikanen de Saint-Ambroise-kerk in Oost-Parijs bezetten. Hoewel het roomskatholieke kerkbestuur een zekere opvangplicht jegens deze (veelal mohammedaanse) broeders-in-nood voelde, liet de bisschop de kerk toch na vier dagen door de politie ontruimen. Daarop volgde voor de groep Afrikanen een zwerftocht langs een gymzaal, het stadhuis van het achttiende arronissement, weer een kerk en nu een verlaten spoorwegdepôt plus de Eglise Saint-Bernard in Noord-Parijs. Tien van hen hebben 31 dagen hongerstaking erop zitten.

Ondanks een dringend beroep, gedaan door vrijwillig optredende bemiddelaars, hun leven niet in gevaar te brengen, willen de stakers doorgaan tot allen geregulariseerd zijn.

Parallel aan deze Parijse acties van met uitzetting bedreigde illegalen zijn op zeventien andere plaatsen in Frankrijk soortgelijke bewegingen onstaan.

In Versailles werd in april een kerk bezet door 150 papierlozen; daar gingen acht illegale ouders van kinderen met een Frans paspoort in hongerstaking tot honderd illegalen na elf dagen een verblijfsvergunning kregen.

Ook in Toulouse, Lille, Nantes, Saint-Denis, Lyon en andere steden zijn acties gevoerd, met wisselende resultaten. Van de groep van ruim 300 in Parijs hehben 48 inmiddels papieren gekregen. De acties gaan door om ook de anderen te helpen.

    • Marc Chavannes