Boekwinst op Northwest; Winstval van KLM in eerste drie maanden

ROTTERDAM, 6 AUG. Het bedrijfsresultaat van KLM is in het eerste kwartaal gehalveerd tot 80 miljoen gulden. In de vergelijkbare periode van vorig jaar bedroeg het bedrijfsresultaat, het verschil tussen inkomsten en kosten, afgezien van betaalde rente, belastingen en boekwinsten op verkochte bezittingen, 164 miljoen gulden.

In een reactie op de halvering van het bedrijfsresultaat, die KLM vanmiddag bekend maakte, verloor de toch al wegzakkende koers van de aandelen van de vliegtuigmaatschappij nog eens 1,40 gulden en zakte naar 51,80 gulden. De KLM schrijft de winstval toe aan “een verdere druk op de tarieven en een stijging van de kosten per eenheid.” Het concern zegt te blijven werken aan verdere verlaging van kosten, waaronder inkoopkosten, en stijging van de produktiviteit.

Het boekjaar van de KLM loopt van april tot en met maart. De vanmiddag gepubliceerde cijfers gaan over de maanden april, mei en juni. De KLM verwacht voor de komende negen maanden een bedrijfsresultaat dat licht lager zal zijn dan in het afgelopen jaar. Over het hele boekjaar 1996/97 verwacht het concern een netto winst die “in dezelfde orde van grootte” zal liggen als de 547 miljoen gulden die het vorige boekjaar werd verdiend.

In het afgelopen eerste kwartaal ontving de KLM per saldo een bedrag van 266 miljoen gulden aan boekwinsten, waarvan 245 miljoen op de verkoop van aandelen in partner Northwest Airlines. Op 28 juni kwamen KLM en Northwest overeen dat de laatste een pakket preferente aandelen A en een pakket preferente aandelen B van KLM zal terugkopen. De verkoop van de aandelen A leverde 179 miljoen gulden boekwinst op en is al in de kwartaalcijfers verwerkt, aldus de KLM. De verkoop van de B-aandelen, die 115 miljoen gulden boekwinst oplevert, zal in het tweede kwartaal in de cijfers worden verwerkt.

In het eerste kwartaal stegen de kosten van de KLM met 11 procent tot 2,37 miljard gulden, terwijl de inkomsten met ruim 4 procent stegen tot 2,45 miljard gulden. De kostenstijging is volgens KLM een gevolg van hogere salarissen en sociale lasten, brandstofkosten en uitbesteed werk. Ook de wisselkoerswijzigingen hadden in het eerste kwartaal een negatieve invloed. Per saldo stegen de netto kosten per eenheid met 4 procent, aldus de KLM, tot 66,8 cent. Het passagiersvervoer steeg met 9 procent in het eerste kwartaal, maar de markt voor luchtvracht maakte “een minder gelukkige ontwikkeling” door, met druk op de tarieven.