Slag om ziekenfonds

In de krant van 23 juli schrijft Flip de Kam over 'De slag om het ziekenfonds'. Door de heldere manier waarop hij moeilijke onderwerpen behandelt, kan ik hem vijf kolommen goed volgen. In kolom zes gaat de draad echter rafelen na “De inkomensafhankelijke ziekenfondspremie is niet meer van deze tijd.

Ook de prijs van brood, onderdak en andere goederen die in eerste levensbehoeften voorzien is voor iedereen hetzelfde, ongeacht de hoogte van het inkomen''.

Hoort 'onderdak' in deze opsomming? Hoe zit het dan met wèl huur-, maar geen koopprijsbescherming, met het reserveren van al dan niet kunstmatige lage huren voor lage inkomens en vooral, met de door De Kam zelf aangehaalde huursubsidie, waartegen hij het bezwaar noemt “dat mensen die subsidie kwijtraken, wanneer zij meer gaan verdienen”?

“Die 'armoedeval' straft eigen initiatief”, geeft hij als argument om de ziektekostenverzekering niet op deze manier te subsidiëren. Zijn “andere oplossing”: de overheid verpicht verzekeraars een sober pakket aan te bieden tegen een (te) lage premie en vergoedt de verliezen. Een prima idee. Ik geloof dat het zelfs al is uitgevoerd en 'standaardpakketpolis' of zoiets heet. Weliswaar vergoedt daar niet de overheid de verliezen aan de verzekeraars, maar verrekenen zij die met elkaar, maar dat detail kan zonodig verbeterd worden. Ik weet niet of de standaardpakketpolis al aan iedereen wordt aangeboden, maar ook dat is een detail. Aan de gang met het plan-De Kam.

De draad breekt helaas bij “de overheid beoordeelt of aanvragers voor deze polis in aanmerking komen, door hun inkomen te toetsen aan bij de fiscus bekende gegevens”.

En de armoedeval dan, waarvoor we net zijn gewaarschuwd? Is die nu weg?

    • J. van Pelt. Leiden