Poging om proces Priebke ongeldig te laten verklaren

ROME, 5 AUG. Aanklagers van militaire rechtbanken en een aantal advocaten gespecialiseerd in civiel recht, proberen via het Italiaanse militaire hof van cassatie het proces tegen de voormalige SS'er Erich Priebke ongeldig te laten verklaren.

Volgens de juristen was rechter Agostino Quistelli, die Priebke vorige week vrijsprak wegens “verjaring” van zijn betrokkenheid bij de moord in 1944 op 335 mensen in Rome, “niet onpartijdig in het proces”.

De juristen baseren dat op uitspraken van Quistelli voordat het proces begon, dat Priebke “waarschijnlijk zal worden vrijgesproken”. Gedurende het proces tegen Priebke is twee keer eerder geprobeerd Quistelli op basis van deze uitspraak te diskwalificeren, echter zonder succes. De militaire gerechtshoven waarbij bezwaren werden ingediend, oordeelden dat de uitspraken van Quistelli gedaan waren voordat hij aan de zaak was toegewezen en volledig inzicht had in de feiten.

Volgens advocate Paola Severino, die een bezwaar tegen Quistelli heeft ingediend namens joodse organisaties in Italië, is een procedure voor het militaire hof van cassatie de snelste manier om een uitspraak te krijgen over de geldigheid van het proces tegen Priebke. Volgens Giovanni Conso, de president van het Italiaanse hooggerechtshof, is er een “goede kans op succes”.

Priebke werd na zijn vrijspraak onmiddellijk weer gearresteerd op verzoek van Duitsland, dat zijn uitlevering wil. Uitlevering is echter onmogelijk wanneer de aanklager in hoger beroep gaat. Deze moet daarover binnen 40 dagen een beslissing nemen, want dat is de maximale duur van de hechtenis van een verdachte om wiens uitlevering is verzocht. De aanklager moet echter wachten op een officiële publicatie van het vonnis. Daarvoor staat een termijn van maximaal 90 dagen. De aanklager heeft aangekondigd in hoger beroep te zullen gaan, zodra dat mogelijk is.

Volgens de Italiaanse autoriteiten heeft Duitsland ook om de uitlevering van de SS'er Karl Hass gevraagd. Deze getuigde eerder op het proces van Priebke. Hass zei daarbij dat zowel Priebke als hijzelf gedwongen werden aan de moord deel te nemen. Hass ligt in een ziekenhuis met verwondingen aan zijn borst. Hij viel uit het raam van een hotel voordat hij moest getuigen.

In de Noord-Italiaanse stad Bergamo zijn pamfletten verspreid met een foto van Priebke en de tekst: 'over bevelen voer je geen discussie, die voer je uit'. De politie van Bergamo zei veel klachten over de pamfletten te hebben ontvangen. (AP, Reuter)