Hof Egypte: verplicht scheiden

KAIRO, 5 AUG. Het Egyptische Hof van Cassatie heeft vanmorgen het beroep van professor Abu Zeid tegen een uitspraak van een lager gerechtshof, dat hem opdroeg van zijn vrouw te scheiden omdat hij een 'afvallige' zou zijn, afgewezen. Het Hof van Cassatie is het hoogste Hof in Egypte, tegen zijn uitspraken is geen beroep mogelijk.

Abu Zeid, die inmiddels met zijn echtgenote in Nederland woont, werd in juni door een civiele rechtbank veroordeeld wegens zijn taalkundige analyse van de Koran. Volgens de rechter - en Abu Zeids fundamentalistische aanklagers - had Abu Zeid in zijn boek de goddelijke origine van de Koran ter discussie gesteld en was hij dus een afvallige. Hij kreeg opdracht van zijn vrouw te scheiden omdat een islamitische vrouw niet buiten het geloof mag trouwen. Het Egyptische parlement heeft op 22 juni een amendement op een wet aangenomen waarbij ,een individu dat geen direct en persoonlijk belang heeft bij de zaak, deze niet voor een rechtbank kan brengen.'' Deze wet zou retroactief geldig zijn op alle reeds lopende processen van deze aard. Voor Egyptische juristen komt de uitspraak van vanmorgen dan ook als een zeer grote verrassing.

Reeds op 29 januari nam het parlement een wet aan om moslim-fundamentalisten de weg af te snijden via het principe van de 'hisba' intellectuelen en kunstenaars te vervolgen. 'Hisba' is volgens de islamitische wetgeving, de shari'a, “het openbaar islamitische belang dat door een individu geschaad wordt en waartegen elke gelovige via een rechtsprocedure in het geweer kan komen.” (Reuter)