Geen verbod op 'paddoshops'

DEN HAAG, 5 AUG. Er komt geen verbod van zogeheten paddoshops in Den Haag. Wel wordt onderzocht of nieuwe vestigingen van winkels in geestverruimende paddestoelen en ecodrugs kunnen worden geweerd. Dit stelt het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

Het college vindt ingrijpen in, verbieden van of repressieve maatregelen tegen de verkoop van geestverruimende paddestoelen een te zwaar instrument voor dit “beperkt” probleem. De gezondheidsrisico's van het eten van geestverruimende paddestoelen zijn niet aangetoond, de winkeltjes geven geen overlast en paddestoelen vallen niet onder de Opiumwet, aldus het college.

Wel gaat de gemeente onderzoeken of het mogelijk is de activiteiten van de winkeltjes onder de werking van de zogeheten leefmilieuverondering te brengen en op grond daarvan nieuwe vestigingen te weren. Deze verordening, die geldt voor het Haagse centrum en de Stationsbuurt, is bedoeld om mogelijke aantasting van woon- en leefklimaat tegen te gaan. Onder de verordering vallen onder meer horecabedrijven, automatenhallen en sekswinkels. Een overleggroep van politiek, politie en verslavingszorg in Den Haag sprak zich eerder uit tegen de “onwenselijke situatie” dat er steeds meer shops ontstaan rond trenddrugs en wees een laisser-fairebenadering af. Wethouder J. Luijten (CDA, welzijn) verklaarde eerder dit jaar voor een verbod te zijn.

Den Haag wil geregeld overleg met de winkels over betere produktinformatie aan klanten, alsmede meer preventieve voorlichting door de GGD en het Centrum Verslavingszorg Zeestraat over gebruik van de paddestoelen. De effecten van het gebruik van paddestoelen zijn “zeer onvoorspelbaar, zeker in combinatie met andere middelen”, aldus de brief. “Zoals eigenlijk met veel genotmiddelen hangt veel van het effect af van de gemoedstoestand van de gebruiker.” Het college noemt het “ronduit gevaarlijk” dat sommige ecodrugs, die eveneens in de paddoshops worden verkocht, worden gepropageerd om de ongewenste effecten van andere middelen zoals XTC en cocaïne tegen te gaan.

Er zijn in Den Haag zeven paddoshops. Het aantal in heel Nederland wordt geschat op dertig. De ecodrugs en de paddestoelen vallen niet onder de Opiumwet. Wel staan de in hallucinogene paddestoelen werkzame stoffen psilocybine en psilocine op de lijst met verboden harddrugs van de Opiumwet. De Hoge Raad heeft twee jaar geleden bepaald, in een arrest dat inging op de inbeslagname van qat-bladeren, dat het feit dat een verboden stof zich in een produkt bevindt, het verbieden van dat produkt niet rechtvaardigt. Alleen het handelen in praparaten is verboden. Nog onopgehelderd is de juridische vraag of ook het drogen van paddestoelen als een vorm van prepareren moet worden beschouwd.