FAR EASTERN ECONOMIC REVIEW

Het economische succesverhaal van de 'Aziatische tijgers' heeft een sombere sociale keerzijde, constateert dit weekblad. De traditionele familie- en sociale verhoudingen staan in landen als Thailand, Maleisië en indonesië onder toenemende druk van de moderne, kennisintensieve economie en de ongekende mogelijkheden van de globale consumptiemaatschappij.

Steeds meer jongeren trekken naar de stad om te studeren of te werken, en laten ouders en grootouders achter op het platteland. In de stad maken ze vervolgens kennis met 'westerse' gewoontes. Uit een regeringsonderzoek in Maleisië bleek vorig jaar dat 71 procent van de jongeren tussen 13 en 21 jaar rookte, 40 procent regelmatig naar porno keek, 28 procent gokte en 14 procent hard drugs gebruikte. In Indonesië is een levendige belangstelling onder de jeugd voor de westerse disco-drug ecstacy. “Ik noem het sociale aids”, zegt een Thaise arts, over het uiteenvallen van de oude 'extended family'. Verscheidene regeringen hebben inmiddels maatregelen genomen om de familie overeind te houden. Dat zijn geen sociale uitkeringen - de sociale uitgaven in deze Aziatische landen gaan juist omlaag de laatste jaren - maar legale en fiscale pressiemiddelen. In Maleisië overweegt de regering ouders juridisch aansprakelijk te maken voor het gedrag van hun kroost, de Thaise regering wil zorg voor de ouders fiscaal aftrekbaar maken.