FAO: meer investeren in voedselproduktie

Om de groeiende wereldbevolking de komende twintig jaar te kunnen blijven voeden moeten de jaarlijkse investeringen in de landbouw met bijna een kwart omhoog. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) in een rapport voor de wereldtopconferentie over voedselvoorziening, van 13 tot 17 november in Rome.

In de afgelopen tien jaar beliepen de jaarlijkse investeringen van overheden en de particuliere sector in de landbouw gemiddeld 135 miljard dollar per jaar. Dat bedrag moet volgens de FAO omhoog met 31 miljard dollar, ofwel 23 procent, tot 166 miljard dollar.

Vooral in de ontwikkelingslanden is extra geld nodig voor investeringen in de opslag en verwerking van landbouwprodukten, en verbetering van de infrastructuur en de sociale diensten. Ook moeten in de Derde Wereld meer middelen beschikbaar komen voor irrigatie, bodemverbetering en de aankoop van machines. Daardoor worden de boeren in staat gesteld te profiteren van nieuwe technologie, aldus het rapport.