Begaafde scholieren

Het is voor niet-intellectuelen niet eenvoudig om het wijdlopige en ongeordende verhaal van mevrouw Grimbergen (29 juli) te volgen.

Als ik het goed heb begrepen heeft zij bezwaren tegen het feit dat hogescholen de nadruk leggen op het aantrekken van begaafde scholieren. Zij noemt enkele redenen waarom die hogescholen dat zouden doen. Onder andere omdat het goed zou zijn voor het prestige van die hogescholen. Vervolgens somt zij de taken op waarvoor de hogescholen behoren te staan; sociale vaardigheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid, persoonlijk ontplooiing en democratische vorming.(..)

De lezer kan zich niet onttrekken aan de gedachte dat zij daarmee eisen stelt die naar het ridicule neigen. Waar zij duidelijker wordt komt ook de (linkse) aap uit de mouw: “onderwijs is een recht voor alle studenten, geen privilege voor een kleine groep”, hetgeen de niet concreet genoemde kern van haar betoog vormt: wèl loten en niet de besten nemen. Een specifiek Nederlandse opvatting: iedereen moet altijd en overal aan kunnen meedoen. Asjeblieft geen uitblinkende elite, het maaiveld moet overzichtelijk en op gelijke hoogte blijven.

    • H.G. Pellikaan