Arafat boos over vrijgeven bouw nederzettingen

TEL AVIV, 5 AUG. De Palestijnse leider, Yasser Arafat, heeft gisteren krachtig bij Israel geprotesteerd tegen het besluit van de regering-Netanyahu om het verbod op de bouw binnen nederzettingen van joodse kolonisten vrij te geven.

In een boodschap aan Netanyahu waarschuwt Arafat dat dit besluit het vredesproces in gevaar brengt. De Palestijnse bestuursautonomie heeft gisteren besloten ook bij de VS, de Europese Unie en de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties te protesteren. Raful Eitan, de Israelische minister van Landbouw, heeft zich gisteren uitgesproken voor de vertienvoudiging van de joodse aanwezigheid (van vierhonderd naar vierduizend) in de oude joodse wijk in Hebron.

Intussen heeft de moslim-extremististische Hamas-beweging het afgelopen weekeinde voor de eerste maal Israel en het Palestijnse zelfbestuur van Arafat over een kam geschoren en tegen beide “vijanden” militaire acties aangekondigd. In Hamas-pamfletten wordt Arafat een “collaborateur” met Israel genoemd en wordt het Palestijnse zelfbestuur met een intifadah (volksopstand) gedreigd. “Wij van Hamas geloven dat het volk het recht heeft weerstand te bieden aan zijn beulen en de ketens te verbreken die de zionisten en hun collaborateurs gebruiken om het volk te ketenen onder het voorwendsel een onafhankelijke staat te stichten”, aldus een van de citaten uit het pamflet van Hamas.

Achtergrond van het pamflet van Hamas zijn de dood van een Palestijn uit Nablus, die vorige week door de Palestijnse geheime dienst werd doodgemarteld. Daarnaast schoot de Palestijnse politie zaterdag een aanhanger van Hamas dood tijdens een oproer in de stad Tulkarem. Dat gebeurde toen tientallen familieleden en aanhangers van Hamas de gevangenis in Tulkarem binnendrongen waardoor vijftig leden van Hamas, die om 'veiligheidsredenen' werden vastgehouden, konden vluchten. De Palestijnse politie stuurde versterkingen naar de stad om de rust te herstellen terwijl Israel de stad voor Israeliërs sloot.

De drie agenten van de Palestijnse geheime dienst, die de Palestijn uit Nablus hebben doodgemarteld (hij stierf in een Israelisch ziekenhuis), zijn het afgelopen weekeinde tijdens een spoedproces door een speciale militaire rechtbank in Jericho tot lange gevangenisstraffen met dwangarbeid veroordeeld. In het Palestijnse parlement hebben verschillende leden buitengewoon felle kritiek op de Palestijnse bestuursautonomie uitgeoefend. Arafat en zijn ministers werden er van beschuldigd een loopje te nemen met de mensenrechten.

De Palestijnse volkswoede manifesteerde zich vorige week al tijdens de begrafenis van de doodgemartelde Palestijn. Tienduizenden Palestijnen liepen achter de stoet. Een suggestie van het Palestijnse gezag om het slachtoffer met militaire eer te begraven, werd door de familie van het slachtoffer afgewezen.

Hamas heeft als een revolutionaire beweging snel op de onrust in de Palestijnse maatschappij ingespeeld en in feite de stilzwijgende overeenkomst van de afgelopen maanden met Arafat om de strijd tegen Israel te staken, opgezegd. Weer wordt de in de hoek gedreven Palestijnse leider voorgesteld als een lakei die de orders van Israel uitvoert om leden van Hamas en de Islamitische Jihad te arresteren. De inmiddels wat verzachte Israelische afgrendelingspolitiek van de Palestijnse gebieden en de hervatting van enkele aspecten van de nederzettingenpolitiek door de nationalistische Israelische regering van Benjamin Netanyahu ondermijnen dagelijks verder de politieke positie van Arafat. Steeds meer Palestijnen verwijten hem dat zijn 'vredespolitiek' hun situatie heeft verslechterd terwijl de Palestijnse nationale aspiraties door het nieuwe Israelische bewind in de kiem worden gesmoord.

Bovendien worden nu de tegenstellingen tussen de uit tal van Arabische landen gekomen Palestijnse politie en de lokale Palestijnse bevolking, in het bijzonder op de Westelijke Jordaanoever, steeds duidelijker. Ook tussen het uit Tunis gekomen Palestijnse politieke gezag en de lokale Palestijnen doen zich wrijvingen voor die door de verkiezingen voor het eerste Palestijnse parlement niet zijn opgeheven.

Met een politiemacht van zo'n 30.000 man kan Yasser Arafat zijn gezag ook tegen de nieuwe uitdaging van Hamas, volgens Israelische en Palestijnse waarnemers, wel handhaven. Bovendien geniet hij nog veel prestige onder het Palestijnse volk.

    • Salomon Bouman