Afvalverbranding

In NRC HANDELSBLAD van 24 juli betoogt Elbert Dijkgraaf dat de verbranding van Nederlands afval te duur wordt betaald. Meer marktwerking door open grenzen zal de verwerkingstarieven doen dalen, zo stelt hij. Zijn betoog is eenzijdig, omdat hij alleen naar de financiële aspecten kijkt en het milieu vergeet.

Lagere verwerkingskosten stimuleren de afvalproduktie. Meer afval betekent meer grondstoffenverspilling, meer mijnbouw en meer vervuiling. Door producenten de verwerkingskosten van hun afgedankte produkten te laten betalen gaat de vervuiler betalen en wordt afvalpreventie gestimuleerd. De totale maatschappelijke kosten verminderen.

Dijkgraaf vergeet dat een krappe capaciteitsplanning, hoge verbrandingstarieven en gesloten grenzen duidelijke voordelen voor het milieu hebben. Het stimuleert het verminderen van de hoeveelheid afval. De mogelijkheden daartoe zijn nog lang niet allemaal benut. Zolang we het afval makkelijk kwijt kunnen raken tegen lage kosten ontbreken financiële prikkels voor preventie. Dan wentelen we het afvalprobleem af op toekomstige generaties in binnen- en buitenland.

Doorgaan met verbranden en storten betekent ook dat we degenen die hun nek hebben uitgestoken door te investeren in recycling in de kou laten staan.

    • Ver. Milieudefensie
    • Wilma Berends