Woningbedrijf gaat binnenkant huizen verkopen

AMSTERDAM, 3 AUG. Elfduizend huurders van de Amsterdamse woningbouwvereniging Het Oosten hebben het aanbod gekregen om de binnenkant van hun huis te kopen. Voorlopig komen alleen de eerste tweehonderd geïnteresseerden in aanmerking voor het experiment met casco-huur.

Het eerste koopcontract wordt op 5 september getekend. Daarmee sluit directeur F. Ph. Bijdendijk van Het Oosten dan dertien jaar denk- en lobbywerk af. Hij heeft in die tijd twee ministeries, een hypotheekbank en de gemeente Amsterdam overtuigd van zijn idee.

Als een huurder de binnenkant koopt, met geld dat hij van Het Oosten kan lenen, mag hij eraan veranderen wat hij wil. Na afloop van de huurovereenkomst taxeert een bureau de waarde en die betaalt de woningbouwvereniging de huurder terug. Zo kan een 'nette' bewoner de aflossing van de rente terugverdienen: die zal een hoog bedrag krijgen voor zijn binnenkant.

De bewoners genieten twee voordelen: ze kunnen hun woning naar eigen inzicht inrichten en de woonlasten zijn lager. “Als ik niet investeer in de binnenkant van het huis, hoef ik er ook geen huur over te vragen”, redeneert Bijdendijk. De nieuwe huursom zal zo'n 65 procent van de huidige bedragen.

Uit onderzoek is Het Oosten gebleken dat hun huurders in tien procent van de woningen ingrijpende veranderingen doorvoeren. Dat zijn investeringen die ze bij verhuizing kwijtraken, als de volgende huurder de boel niet wil overnemen. Een huis moet immers in de oorspronkelijke staat worden opgeleverd. Voor de afwijking van deze regel, die de eigenaar beschermt, is een juridische oplossing gevonden.

In de loop der jaren heeft Bijdendijk nog andere obstakels moeten nemen. De per definitie weinig vermogende huurders van sociale woningbouw moesten een, zij het kleine, koopsom kunnen opbrengen. Het ministerie van Financiën vindt goed dat de lening aftrekbaar van de belasting wordt, als was de binnenkant een 'echte' eigen woning. “Zo betaalt de fiscus ook eens mee aan het vermogen van de kleine man”, volgens Bijdendijk. Een verzekeraar was bereid de kleine hypotheken van enkele tienduizenden guldens af te sluiten. En het ministerie van VROM handhaaft de huursubsidie voor de buitenkant.