Wereldbank: miljard voor armste landen

WASHINGTON, 3 AUG. De Wereldbank reserveert 600 miljoen dollar (bijna een miljard gulden) van haar nettowinst over het afgelopen boekjaar voor renteloze leningen aan de armste landen. Dat is meer dan een verdubbeling van de 250 miljoen dollar die in het voorgaande jaar is gereserveerd.

Dit heeft het dagelijks bestuur van de Wereldbank gisteren in Washington bekend gemaakt bij de presentatie van de cijfers over het boekjaar dat op 30 juni is afgesloten. Het bedrag dat wordt gereserveerd voor arme landen wordt sterk verhoogd, omdat de Wereldbank verwacht dat de bijdrage van de Verenigde Staten scherp zal afnemen. De VS, het belangrijkste donorland van de Wereldbank, hebben een enorme achterstand in het betalen van toegezegde bijdragen. President Clinton heeft 995 miljoen dollar gevraagd om de achterstand in te lopen, maar het door Republikeinen gedomineerde Congres wil dit bedrag aanzienlijk verlagen. Over de omvang van het bedrag is nog geen overeenstemming bereikt.

Het bedrag van 600 miljoen dollar gaat naar de International Development Association (IDA), een onderdeel van de bank dat zachte leningen verstrekt aan landen met een inkomen per hoofd van de bevolking van minder dan 865 dollar per jaar. In totaal komen 79 staten voor de leningen in aanmerking, maar in de praktijk gaat het leeuwedeel van het geld naar landen met een inkomen per hoofd van minder dan 450 dollar.

De nettowinst van de Wereldbank daalde in het eind juni afgesloten boekjaar van 1,35 miljard dollar tot minder dan 1,2 miljard dollar. Dat kwam vooral door een vermindering van de inkomsten uit rentedragende leningen als gevolg van de daling van het rentepeil. Ook de waardestijging van de dollar had een negatief effect.

De Wereldbank heeft ook 500 miljoen dollar opzij gezet voor een nog te vormen fonds dat de schulden van de armste landen aan internationale instellingen moet verminderen. Met deze reservering voor schuldverlichting loopt de Wereldbank vooruit op de vorming van een fonds dat 8 à 20 van de armste landen moet helpen bij vermindering van hun verplichtingen aan de bank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Er wordt nog overlegd over de verdeling van de bijdragen aan het fonds tussen de Wereldbank, het IMF en de rijke lidstaten. Duitsland en een aantal andere landen hebben bezwaren tegen het plan om dit fonds te financieren door een deel van de goudreserves van het IMF te verkopen. De kwestie wordt opnieuw besproken op de jaarvergadering van de Wereldbank en het IMF, eind september in Washington. De Wereldbank, die de vermindering van de armoede als belangrijkste doelstelling heeft, maakt winst door geld te lenen aan landen die niet in aanmerking komen voor de zachte leningen. De tarieven voor deze leningen komen in de buurt van de tarieven van commerciële banken. (AP)