Verloren Vaderland (1)

De kernvraag in het artikel van Beunders is: hadden we het drama van Srebrenica kunnen voorzien? Zijn antwoord is ja. Maar het is erger. Dat niet willen zien en dat niet willen beslissen (pak Bosnië aan, of trek de handen ervan af) gaat door: wel een tribunaal in Den Haag, geen arrestatie van de hoofdverdachten.

zal dat een gekronkel en gedraai geven indien de hoofdverdachten per ongeluk toch worden ingerekend. Hoe zal dan het 'slofje onder' verlopen tussen de militairen ter plaatse en in de hoofdkwartieren, tussen de politiek verantwoordelijken van het land waar die militairen toe behoren en de VN? Mogen de soldaten dan een poosje weer niet praten? Zal dan het equivalent van twee mislukte fotorolletjes (in plaats van 200 volgeschoten rolletjes) bestaan uit twee niet functionerende tv-camera's in de gevangenis waar die hoofdverdachten (oh zo oenig) uit verdwenen?

    • Mr. O.A. Thissen