Stellingen

De onzekerheden bij jong en oud in Nederland, bij tanende normen en waarden, worden ernstig versterkt door de introductie van de nieuwe Nederlandse spellingsregels.

J.P.M. VAN HEESWIJK, Universiteit Utrecht

De drukte op de EHBO tijdens een wedstrijd van Ajax op de televisie geeft een goed beeld van het spoedeisende karakter van de gemiddelde aandoening.

H.J.M. VERHAGEN, Universiteit Utrecht

Het veelvuldig gebruik van het woord 'Euro' is omgekeerd evenredig gecorreleerd met de verwezenlijking van een eensgezind Europa.

C. VAN ZANTEN, Rijksuniversiteit Groningen

Iemand die een gezelschapsspel speelt om te winnen, verliest.

F.N.G. DOORNEKAMP, Universiteit Utrecht

Een sterke werknemersvakbond is slecht voor de werkgelegenheid en de economie.

A.S.P. JANSEN, Rijksuniversiteit Groningen

De meest comfortabele manier van reizen is het lezen van een reisboek.

M.S.A. SUTTROP-SCHULTEN, Universiteit van Amsterdam

Het verloop van de sporen op het bord slipgevaar moet menig automobilist in verwarring brengen en mogelijk in een slip doen geraken.

D. DE WAARD, Rijksuniversiteit Groningen

Vorderingen op het gebied van de volksgezondheid worden deels teniet gedaan door de uitbreiding van Schiphol.

T. DE VRIES, Katholieke Universiteit Nijmegen

Hoge bomen vangen veel.

G.H. DE ROOIJ, LU Wageningen