Scheepswrak

Foto: GARTH'S WICK BAY - Slechts een klein gedeelte van de achtersteven, die nog net boven water steekt, herinnert aan de ramp met de olietanker Braer, die in januari 1993 op de rotsen liep van Garth's Wick Bay, ten zuiden van de Shetland-eilanden.

Het schip vervoerde 95 miljoen liter lichte olie, hetgeen een enorme milieuramp veroorzaakte. Volgens opgave van de Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), de Britse vogelbescherming, broeden op de Shetlands in grote aantallen kuifaalscholvers, Noordse stormvogels, Noordse sterns, papegaaiduikers, drieteenmeeuwen en alken. Daarnaast komen er nog tal van zeldzamer broedvogels in kleinere aantallen voor. De ramp veroorzaakte en ware slachting onder de vogels. Maar ook de schapen op het land kwamen na de ramp door de wind onder een 'zwarte nevel' te zitten. Ruim drie jaar later herinnert ogenschijnlijk weinig meer aan de ramp. Hoewel het milieu volgens de RSPB nog jaren zal zijn aangetast.

(Foto NRC Handelsblad/Maurice Boyer)