Ramsj

COLIN THUBRON: The hills of Adonis; a journey in Lebanon

Paperback, Atlantic Monthly 1987, van ƒ 33,25 voor ƒ 7,90. Het Martyrium Amsterdam.

De eerste uitgave van dit boek over Libanon dateert uit 1968, dus uit de tijd dat het land nog niet verscheurd werd door burgeroorlogen en anarchie. Een klassiek, goed geschreven reisverslag waarin de natuur, de steden (Tripoli, Beiroet, Sidon) en de bevolking een even grote plaats innemen als de veelbewogen, meer dan tweeduizend jaar oude geschiedenis van het gebied.

    • Henk Lagerwaard