Ramsj

JOHN BIERHORST: The mythology of South America

Gebonden, William Morrow 1988, van ƒ 33,30 voor ƒ 17,90. De Boekenmarkt, Den Haag.

Systematisch overzicht van de vele mythen die leven bij Zuid-Amerikaanse indianenstammen als de Yanomamo, de Kogi en de Mochica. Alle grote thema's komen aan bod, vanaf de schepping van de wereld tot en met de altijd en overal problematische verhouding tussen mannen en vrouwen. Noten en bibliografie.

    • Henk Lagerwaard