Licentie splijt consortium; Philips ruziet opnieuw over digitale video

ROTTERDAM, 3 AUG. Over de digitale video-disc (DVD) is opnieuw een conflict ontstaan tussen de voornaamste aanbieders ervan. Philips en Sony hebben besloten om samen, los van de andere leden van het DVD-consortium, licenties op hun technologie te verkopen.

Reden voor de stap, die gisteren door Philips is bekendgemaakt, is het uitblijven van overeenstemming tussen de consortiumleden over gezamenlijke verkoop van hun DVD-octrooien. Bundeling zou het afnemers gemakkelijker maken aan de slag te gaan, omdat ze in één koop over alle benodigde licenties beschikken. De tien partijen in het consortium kunnen het echter niet eens worden over de waarde van de octrooien en de daarop te baseren verdeling van licentie-inkomsten.

Fabrikanten van consumentenelektronica, pc's en programmatuur ervoor beschouwen de digitale videodisc (DVD-Video en DVD-ROM) en de afspeelapparatuur als de miljardenmarkt voor de komende jaren. De DVD-speler zal begin volgende eeuw videorecorders en CD-ROM-drives voor pc's vervangen. DVD heeft hetzelfde formaat als de bekende compact disc, maar veel meer opslagcapaciteit. Daardoor kan het nieuwe schijfje omvangrijker computerprogramma's of complete speelfilms bevatten.

De partijen die het DVD-consortium vormen zijn, naast Philips en Sony, Hitachi, JVC, Matsushita, Mitsubishi, Pioneer, Time-Warner, Thomson en Toshiba. Een jaar geleden lagen ze ook met elkaar in de clinch, toen omdat twee DVD-systemen elkaar de wereldstandaard betwistten. En ook toen spanden Philips en Sony samen tegen de rest. Vorig jaar werd een vergelijk gevonden, en werden technologieën gecombineerd om tot een universele standaard te komen. In wezen is het jongste conflict dus een voortzetting van het eerdere verschil van inzicht, toen elk van beide kampen ook meende de meest waardevolle technologie te bezitten.

Volgens Jan Oosterveld, de Philips-directeur belast met DVD, hebben zijn bedrijf en Sony besloten te beginnen met licentieverlening om verdere vertraging van de DVD-introductie te voorkomen. Zolang de discussie binnen het consortium hierover duurde, zijn geen licenties aan derden uitgegeven.

Wie nu de vereiste rechten wil verwerven voor produktie van DVD en speler, zal zich tot de betrokken octrooihouders moeten wenden. Philips treedt ook namens Sony op, en vraagt voor beider “essentiële” DVD-octrooien van afnemers 2,5 procent van de opbrengst van een DVD-speler en 4,5 dollarcent per schijfje.

Overigens is nog niet zeker of DVD al dit jaar de beoogde marktintroductie beleeft. Over de vitale bescherming tegen ongeautoriseerd kopiëren van films en software is nog geen akkoord bereikt. Bovendien moeten nog enkele details over de technische standaardisering worden geregeld.