Kortegaard

Eric Spaans besprak op 19 juli in de kunstrubriek de tentoonstelling 'De Hollandse Kortegaard: geschilderde wachtlokalen uit de Gouden Eeuw'', die tot en met 30 september in het Vestingmuseum te Naarden wordt gehouden. In deze bespreking gebruikt hij tienmaal het woord Kortegaard zonder evenwel uitleg van dit woord te geven.

Kortegaard is een oudnederlandse verbastering van het Franse woord 'Corps de garde'. Volgens Petit Robert, dictionaire de la langue française is dat een groep militairen die belast is met het bewaken van een wachtpost, een gebouw of een kazerne. Corps de garde betekent in bredere zin: localiteit of gebouw waarin de militairen van de wacht zich ophouden. Het was niet overbodig geweest wanneer de recensent dat had vermeld.

    • H.M. Kist-Korthof