Knossos

In het bericht 'Archeologen luiden alarmbel over Knossos' (28 juli) luidt de laatste zin: “Het is uitgegraven op initiatief van de Duitse archeoloog Heinrich Schliemann” Dit is echter enigszins misleidend.

Weliswaar had Schliemann besloten in Knossos opgravingen te doen toen hij in 1886 en 1989 Kreta bezocht, maar daartoe is hij nooit gekomen omdat hij hiervoor geen toestemming kon verkrijgen van de plaatselijke autoriteiten.

Alle hulde voor de opgraving en restauratie van Knossos komt toe aan de Britse archeoloog Arthur Evans (1851-1941), die hiermede begon in 1900.

    • J.H. Mackay