Japan en Amerika sluiten akkoord over halfgeleiders

VANCOUVER, 3 AUG. Handelsvertegenwoordigers van de Verenigde Staten en Japan zijn het gisteren eens geworden over de vervanging van een vijf jaar oude overeenkomst tussen de twee landen met betrekking tot buitenlandse toegang tot de Japanse markt voor computerchips.

Volgens het akkoord, bereikt na intensief overleg in de Canadese stad Vancouver, gaan de regeringen van de twee landen zich minder bemoeien met de regulering van die buitenlandse toegang. In plaats daarvan zullen Amerikaanse en Japanse chipsfabrikanten gaan samenwerken bij het verzamelen en analyseren van handelsgegevens over de Japanse markt, die ongeveer 44 miljard dollar waard is. Onderhandelaars van de twee landen slaagden er niet in een akkoord te bereiken in besprekingen voor toegang van de Verenigde Staten tot de Japanse verzekeringsmarkt, die eveneens in Vancouver werden gehouden.

Een principieel verschil van inzicht tussen de twee landen rond deregulering van internationale handel vormde de achtergrond van de besprekingen in Vancouver. Japan wilde koste wat kost af van de overeenkomst uit 1991, die deze week afliep en waarin werd afgesproken dat het buitenlandse aandeel in de Japanse markt voor computerchips eind 1992 gegroeid zou zijn tot twintig procent. Tokyo achtte een verlenging onnodig omdat dat buitenlandse marktaandeel begin dit jaar dertig procent bedroeg. Daarnaast beschouwde het de oude overeenkomst als een symbool voor het gevaar van onduidelijke afspraken met de VS, die kunnen leiden tot Amerikaanse dreigementen wegens het niet nakomen van 'beloftes'.

De Amerikaanse onderhandelaars hechtten echter sterk aan de voortzetting van een regeling. Zij vreesden voor snel verval van het buitenlandse aandeel in de Japanse markt na het aflopen van de overeenkomst. Een recente daling in de vraag naar computerchips na jaren van groei wakkerde die vrees aan.

Met de recente onenigheid over de interpretatie van een vorig jaar bereikt bilateraal handelsakkoord in de auto-industrie in het achterhoofd wenste Shunpei Tsukahara, de Japanse minister van handel, zich niet opnieuw te laten dwingen in een bilaterale overeenkomst met de Amerikanen. Op voorstel van Japan zullen de twee landen de Europese Unie en andere producenten van computerchips betrekken bij de regulering van de internationale handel in de sector. Zo zal een internationaal lichaam worden opgericht dat samenwerking tussen chipsfabrikanten moet bevorderen.

Het akkoord werd gisteren door vertegenwoordigers van beide landen als een overwinning uitgelegd. “De overeenkomst opent een nieuw tijdperk in de betrekkingen tussen Japan en de VS”, zei Tsukahara. Volgens de Amerikaans handelsvertegenwoordiger Charlene Barshefsky stemt het bereikte compromis overeen met de wensen van zowel Washington als Tokio.

    • Frank Kuin