Hannover wacht op Chaos-dagen

BONN, 3 AUG. Het ziet er naar uit dat de jaarlijkse zogenoemde 'Chaos-dagen' in Hannover dit weekeinde rustiger zullen verlopen dan in vorige jaren, toen duizenden punkers uit heel Duitsland, versterkt door 'Autonomen' uit Berlijn en hooligans uit Oost-Duitsland, dagenlang sporen van bier en geweld trokken door de hoofdstad van Nedersaksen.

De politie van Hannover, die 6.000 man op de been heeft en versterkingen achter de hand houdt, heeft nog maar honderd punks in de stad gesignaleerd.

Volgens de politie was het in vergelijking met vorige jaren gisteren “ongewoon rustig” in de stad. Dat verklaart ze uit het feit dat de Chaos-dagen dit jaar voor de eerste keer gekwalificeerd zijn als een verboden bijeenkomst. Gekoppeld daaraan is van 26 juli tot 6 augustus een verschijningsverbod opgelegd aan alle bezoekers die er min of meer punkachtig uitzien en die niet duidelijk kunnen maken dat zij om een andere reden naar Hannover zijn gekomen. Politie-agenten hebben in de periode het recht om mensen tijdelijk de stad uit te sturen of - als zij zich als potentiële geweldplegers gedragen - enkele dagen vast te zetten.

Vorig jaar had de rechter zo'n generiek verschijningsverbod nog in strijd verklaard met het grondrecht op vrijheid van vergadering, maar na het hevige geweld en de massale vernielingen aan winkels in de binnenstad van vorig jaar zijn de opvattingen daaromtrent kennelijk veranderd. De lokale rechter heeft eerder deze week een klacht afgewezen van drie inwoners (twee punkers en een universitair docent) die zich door de bijzondere politieverordening onaanvaardbaar beperkt voelden in hun bewegingsvrijheid en hun recht van vergadering.

De politie van Hannover heeft de afgelopen dagen 463 keer mensen gesommeerd zich uit de binnenstad te verwijderen. Zij maakte tegen een kleine veertig mensen van buiten Hannover proces verbaal op wegens overtreding van het verbod op verschijning in de stad, in 24 gevallen werd met een justitieel onderzoek begonnen, in 43 gevallen nam de politie knuppels, messen en boksbeugels in beslag. In enkele gevallen bood de politie excuses aan omdat zij mensen ten onrechte had gesommeerd zich uit de stad te verwijderen.

De lokale hoofdcommissaris, Klosa, is er nog niet van overtuigd dat een herhaling van het geweld uitgesloten is. Hij zei over gegevens te beschikken waaruit blijkt dat er in de binnen- en buitenlandse punkscène onverminderd plannen bestaan om naar Hannover te komen. Uit onderzoek naar de achtergrond van het geweld van vorig jaar is gebleken dat vele jongeren niet of nauwelijks speciale ideologische redenen hebben om naar het jaarlijkse geweldfestijn te komen. Merendeels zouden zij uit de sociale middenklasse komen, althans hun ouders, en niet uit milieus met een sociale achterstand.

    • J.M. Bik