Groei ledental FNV vlakt enigszins af

Het ledental van de vakcentrale FNV is het eerste half jaar gegroeid met bijna 7000. De grootste vakcentrale telt nu 1.173.000 betalende leden. De cijfers zijn enigszins vertekend omdat de vakbond voor dienstplichtige militairen (VVDM) wegens het afschaffen van de dienstplicht alleen nog maar leden uitschrijft.

Het eerste halfjaar waren dat er 3000. De VVDM-achterban is nu nog 1660 militaren groot.

In 1995 groeide de vakcentrale met 24.000 leden. Een woordvoerder vindt het te vroeg om op basis van de huidige cijfers te stellen dat het groeitempo afvlakt. In absolute aantallen groeiden de AbvaKabo en de Industriebond FNV het snelst, met respectievelijk 5827 en 3075 nieuwe leden. De AbvaKabo blijft met 322.552 leden de grootste bond. De industriebond volgt met 247.662 leden.

Procentueel groeide de bond voor werkenden in de sport (BWS) met 16,9 procent ofwel 180 leden het snelst. De BWS heeft nu 1242 leden. De Horecabond FNV deed het met 7,8 procent groei ook goed. Deze bond klom met een aanwas van 1770 leden naar een aanhang van 23.697.

Grootste verliezers waren de bouw- en houtbond (-1748), de vervoersbond (-1558) en de grafische bond Druk en Papier (-700). De dienstenbond, die druk op zoek is naar een fusiepartner, groeide met ruim 1000 inschrijvingen naar 98.357 leden.