ZEPPELIN

Het Rotterdamse college van B en W wil de Delftse Universiteit onderzoek laten doen naar de herinvoering van zeppelins in het moderne luchtverkeer. Het zoekt ook een locatie voor de fabricage binnen de gemeentegrenzen.